Dutch English French German Italian

Als je gebruik maakt van de diensten van Balfolk Amsterdam, dan ga je een overeenkomst aan met de Stichting Balfolkfabriek.

Tickets

 1. Een ticket geeft recht op toegang tot een evenement.
 2. Een ticket is persoonlijk. We behouden het recht om bij de kassa te vragen om aan te tonen dat je de persoon bent die op het ticket staat vermeld.
 3. Tickets kunnen overgedragen worden aan andere personen, mits niet blijkt dat daar meer geld voor wordt gevraagd dan de kosten van de ticket en de directe kosten van de overdracht. De andere persoon moet kunnen aantonen (b.v. met afschrift van email) dat de oorspronkelijke koper het ticket heeft overgedragen.
 4. Korting bij overdracht van een ticket. Korting is niet overdraagbaar. Bijvoorbeeld een kinderticket mag niet gebruikt worden door een volwassene. Een couponcode kan beperkt zijn tot onze lessers. Als de andere persoon geen recht heeft op korting is er toegang pas na bijbetaling.

Lessen

 1. Toegang tot lessen is alleen voor personen die zich hebben ingeschreven
 2. Toegang tot lessen is alleen indien betaald is binnen de gestelde betaaltermijn, vermeld op de bevestiging van inschrijving

Annuleren door jou

 1. Aangezien al onze evenementen unieke activiteiten zijn met beperkte plaatsbeschikbaarheid, is de Wet Kopen op Afstand niet van toepassing. Dat betekent dat aankoop van tickets, reserveringen en inschrijvingen voor lessen definitief zijn.
 2. Niettegenstaande dat, kan je je wenden tot ons als in geval van overmacht (door bijvoorbeeld ziekte) meerdere activiteiten, of grootste deel van de lessen niet kan worden bijgewoond. We beoordelen dan in hoeverre (deel) retournering van de kosten voor coulance in aanmerking komt.
 3. Voor sommige evenementen bieden we de mogelijkheid om de reservering te annuleren. Deze mogelijkheid wordt aangegeven bij de reservering (als het niet wordt aangegeven, dan kan je niet annuleren).
 4. Terugbetaling gebeurt onder aftrek van € 2 annuleringskosten.

Annuleren door ons

 1. We behouden het recht voor om een activiteit te annuleren in geval van overmacht zoals weeralarm; voorschrift van overheid, gemeente, politie, brandweer etc; ziekte van docenten of annulering door een derde partij (zoals de zaal of muzikanten).
 2. We behouden het recht om te annuleren uiterlijk één week voor aanvang als blijkt dat er onvoldoende belangstelling is voor een activiteit om de kosten te dekken.
 3. In geval van annuleren door ons ontvang je altijd het aankoopbedrag retour zonder annuleringskosten.

Verplaatsen van een activiteit

 1. We kunnen een activiteit verplaatsen in tijd of locatie in plaats van een annulering door overmacht.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van jou om te controleren of een activiteit verplaatst is.
 3. Tickets en reserveringen blijven geldig; echter je kan als wij een activiteit verplaatsen altijd annuleren tot drie dagen vóór aanvang. Je krijgt het aankoopbedrag retour.

Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan onze activiteiten is op eigen risico.
 2. Vergoeding voor schade veroorzaakt door onze medewerkers of vrijwilligers beperkt zich tot de dekking van de verzekering die de Balfolkfabriek voor dat doel heeft afgesloten.

Privacy

 1. Wij bewaren jouw gegevens alleen voor het voeren van onze administratie, voor communicatie met jou, en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 2. We geven alleen gegevens door aan andere partijen als dat noodzakelijk is voor uitvoeren van ons werk. Wij zoeken onze partners zorgvuldig uit zodat alleen minimaal noodzakelijke informatie wordt gegeven, de partner de informatie niet aan derden doorgeeft en de informatie niet gebruikt voor advertentiedoeleinden.
 3. Verzoek tot aanpassen of verwijderen kan te alle tijde gedaan worden via het contactformulier of ons email adres. Verwijderen lukt alleen als je geen diensten meer van ons afneemt. Financiële informatie mogen wij wettelijk niet verwijderen.

Website

 1. Onze website gebruikt alleen cookies die noodzakelijk zijn voor de werking.
 2. De website is gemaakt in de Nederlandse taal. Als service bieden we een automatische vertaling aan. Geen rechten kunnen ontleend worden aan de automatisch vertaalde tekst.

Foto’s

 1. Met deelnemen aan evenementen geef je toestemming dat er foto’s en video-opnames gemaakt worden en geplaatst op sociale media en deze website. De foto’s en video’s worden geïndexeerd door zoekmachines.
 2. Je kan een verzoek tot verwijderen van een foto of video van onze website en wat wij plaatsen op sociale media indienen door het contactformulier te gebruiken of ons een email te sturen.
 3. Foto’s en video’s maken bij evenementen is toegestaan, voor zover dat niet in strijd is met de voorwaarden van de muzikanten, locatie of mede-organisator. De foto’s en video’s mogen niet heimelijk genomen worden, zodat de personen die afgebeeld worden gelegenheid hebben tot maken van bezwaar.
 4. Een fotograaf die meer doet dan een incidentele foto voor privé gebruik meldt zich bij de organisatie van het evenement met contactgegevens. De fotograaf is bereid om inzage te geven in de serie gemaakte foto’s of video’s, en houdt zich aan het wettelijk recht van de afgebeelde persoon tot verwijdering of onherkenbaar maken.
 5. Commercieel gebruik of overdracht van copyright van foto’s of video’s is niet toegestaan behoudens uitdrukkelijke toestemming van de afgebeelde personen.