Dutch English French German Italian

Twee maal per jaar, gewoonlijk starten we in september en februari, geven we een serie lessen.

Lessen zijn er in drie niveau's:

Een beginnersgroep (groep 1), een begonnersgroep (groep 2) en een groep die verder leert (groep 3).

Groep 1: Beginners. Het allereerste begin van de balfolkdansen. We gaan aan de slag met de basis-passen van veel gedanste groeps- en koppeldansen en enkele eenvoudige variaties hierop. Aan bod komen: jig, tovercirkel, scottish, polka en enkele Bretonse dansen. We gaan al luisterend naar de muziek, deze dansen leren onderscheiden en gevoel krijgen voor het ritme. En we besteden aandacht aan een goede danshouding.

Groep 2: Begonners. Voor dansers die al eerder danslessen hebben gevolgd. Aan bod komen de wals, mazurka, bourree, rondeau-en-couple en wat kleine dansen. We diepen de geleerde dansen uit en besteden aandacht aan de variaties in de eerder (in groep 1) geleerde dansen. Hierbij komen de techniek in koppeldansen maar ook in rij- en cirkeldansen, communicatie in de dans en dans-etiquette aan bod.

Groep 3: Verder leren. Voor dansers die de eerste twee groepen doorlopen hebben, of al ervaren zijn. We nodigen gastdocenten uit om thema’s verder met ons uit te diepen. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de kwaliteit van de dans en gaan we op zoek naar antwoorden: Wat vertel je elkaar in een wals? Hoe wordt een mazurka echt fijn? Polska? Bourree in 3?

Docenten

De lessen worden gegeven door Berend, Gepke en Frans en soms door een gastdocent.

Zie onze agenda voor inschrijfmogelijheden

Staat er geen les aangekondigd? Gebruik ons contactformulier om te informeren naar de mogelijkheden.

Ter ilustratie: een stukje les in Bourrée door onze voormalige dansjuf Louise

Louise Marius geeft nog steeds dansles - maar niet in Amsterdam. Je kan kijken op balfolk.nl of haar eigen website: louisemarius.wordpress.com

Andere mogelijkheden voor lessen in de buurt van Amsterdam vind je in Utrecht en Hoorn. Kijk op balfolk.nl voor aankondigingen.